Projekty


Vliv trhlin ve vaječných skořápkách na jejich vibrační schopnosti

Garant: doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav technologie potravin (AF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
8