Projekty


Vliv trhlin ve vaječných skořápkách na jejich vibrační schopnosti

Garant: doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav technologie potravin (AF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:8