Projekty


Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim

Garant: prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Identifikace projektu:QJ1310227
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QJ1310227
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:2
Počet výsledků na projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.řešitel
Ing. Tomáš Středa, Ph.D.člen řešitelského týmu