Projekty


Forest Ecosystem Classification in the Intermountain West

Garant: Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.


   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Forest Ecosystem Classification in the Intermountain West".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
ÚLBDG LDF
+420 545 134 557BA04N6066 (B6.66)

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ