ProjektyHelp


Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu

Garant: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.


Základní informace
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Identifikace projektu:
IP 21/2013
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2013
Datum ukončení projektu:
05. 02. 2014
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
6