Projekty


Optimalizace složení rekultivačních substrátů s využitím kompostu

Garant: Ing. Jaroslav Záhora, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Identifikácia projektu:IP 21/2013
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2013
Dátum ukončenia projektu:05. 02. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:6