Projects


Innovation University Information System

Supervisor: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt si klade za cíl inovaci Univerzitního informačního systému pro zvýšení jeho použitelnosti, otevření datových rozhraní a snížení nákladů na jeho užívání, a to prostřednictvím důkladné analýzy a přizpůsobením informačního systému procesům veřejné vysoké školy. Změnou technické platformy i organizace vývoje systému bude dosaženo vyšší produktivity a kvality výsledného systému. V neposlední řadě je cílem zmodernizovat uživatelské rozhraní informačního systému. Otevření datových rozhraní informačního systému pak umožní přenositelnosti údajů mezi školami a otevření nových cest pro spolupráci zejména v oblasti studijní agendy.
Kind of project:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:Mendel University in Brno, Department of Information Technology (CUD)
Project identification:
925/1105/TR9130151
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2013
Project close date:
31. 12. 2013
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:
0