Projekty


Postdoktorandi v oborech biologických věd na MENDELU

Garant: Ing. Zuzana Trojáková


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Dlouhodobý záměr zavazuje Mendelovu univerzitu v Brně zařadit se mezi univerzity výzkumného typu a na AF vzniklo pracoviště centra excelentní vědy CEITEC MENDELU. Pro naplnění dlouhodobého záměru a cílů excelence je nezbytné zkvalitnit výstupy výzkumné činnosti, a to zejména počet publikací v impaktovaných časopisech a výraznější zapojení do mezinárodních výzkumných projektů. Vytvoření 10 postdoktorandských míst v biologických oblastech výzkumného zaměření univerzity je proto jedním z vhodných nástrojů. Místa budou obsazena v mezinárodním výběrovém řízení s takovými kritérii, která zajistí přijetí kvalitních zájemců s perspektivou nejen vlastního osobního rozvoje především díky stážím na špičkových zahraničních pracovištích, ale také s perspektivou předání zkušeností a znalostí definované cílové skupině na univerzitě. Budou pořádány semináře a kurzy pro pracovníky ve V+V a studenty a postdoktorandi také povedou výuku a práce studentů magisterských a doktorských studijních programů.
Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracovisko:CEITEC MENDELU (AF)
Identifikácia projektu:CZ.1.07/2.3.00/30.0017
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:EE2.3.30.0017
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:80