ProjektyHelp


Stanovení rizika výskytu větrné eroze v katastrálním území Žabčice

Garant: doc. Ing. Jana Kozlovsky Dufková, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Přírodní faktory prostředí vyvolávající větrnou erozi (vzájemné působení větru, vlhkosti půdy a obsahu neerodovatelných částic v půdě) vyjadřují ohroženost půdy větrnou erozí, označovanou termínem erodovatelnost. Erodovatelnost půdy větrem byla sledována v podmínkách katastrálního území Žabčice během měsíců březen až listopad 2002. Z celkového hodnocení vyplývá, že daná lokalita je ohrožena větrnou erozí především v jarním období, kdy odnos půdy větrem představuje až 22 kg.ha-1. V ostatních sledovaných měsících nebylo zjištěno výraznějších ztrát půdy, vzhledem k maximálnímu přípustnému množství odnosu, jež činí 14 kg.ha-1.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
142
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1
Počet výsledků na projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel