Projekty


Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika

Garant: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt "Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika" je zaměřen na dosažení nadnárodní excelence univerzitní výuky environmentálních aspektů trvale udržitelného rozvoje, formou moderních výukových prostředků, materiálů a metod. Cílovou skupinou projektu jsou studenti magisterského studijního programu N 6702 Mezinárodní teritoriální studia obor 6702T004 Mezinárodní rozvojová studia v prezenční formě studia na fakultě Regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU v Brně. Mezioborová spolupráce fakult MENDELU a vazby s českými i zahraničními univerzitami jsou zárukou širokospektrálního využití projektu. Výukovým cílem řešeného projektu je motivovat studenty k vyšší úrovni studia, chápání problematiky globálních environmentálních problémů a hledání souvislostí mezi přírodními procesy, historickým, současným a predikovaným vlivem člověka na prostředí. Výstupy budou prezentovány novými moderními formami intenzifikovaných přednášek, praktických kolokvií a konzultací a průběžně aktualizovány dle nově publikovaných poznatků. Edukační rezultáty projektu budou využívány pro všechny formy studia zahraničních studentů, včetně posluchačů z rozvojových zemí. Z tohoto důvodu nebylo možné využít projektových prostředků z operačních programů EU. Řešitelský tým projektu je cíleně složen z tematických odborníků - specialistů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU v Brně. Věková struktura a odborná erudice řešitelského týmu je zárukou úspěšného průběhu řešení projektu a kvality jeho výsledků. Na řešení budou participovat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (garance předmětu Globální environmentalistika) a Ústav teritoriálních studií. Celkový finanční požadavek na řešení projektu je 191 tis. Kč. Z této částky je 191 tis. dotací ze zdrojů FRVŠ, 0 tis. ze zdrojů VŠ.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Identifikácia projektu:
1052/2012
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Řešitel
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.Metodický řešitel
Řešitel
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
Řešitel
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Řešitel
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Řešitel