Projekty


Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika

Garant: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Zavedení nového předmětu Globální environmentalistika".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.ÚEPZ FRRMS
+420 545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
Bc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
ZF D-ZAKA-ZAKA [ukončené]+420 545 136 308BN01N3008 (Z3.08)
ÚKE AF+420 545 132 464
BA39N4026 (Q4.26)
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
ÚEPZ FRRMS [vyňatie]+420 545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)
ÚEPZ FRRMS, ext LDF, ext LDF
+420 545 136 283
BN01N2056 (Z2.56)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
ÚEPZ FRRMS, ext ICV, ext LDF
+420 545 136 284
BN01N2052 (Z2.52)

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ