Projekty


Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku

Garant: Ing. Marek Jičínský


Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Lesnická a dřevařská fakulta
Identifikace projektu:10/2005
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Marek JičínskýOdpovědný řešitel
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.Odpovědný garant