Projekty


Analýza možností používání CAD systémů a jejich výstupů v oblastech výroby nábytku

Garant: Ing. Marek Jičínský


Základné informácie
   
   
Harmonogram
   


Nasledujúca časová os zachycuje harmonogram daného projektu. Začiatok a koniec projektu je uvedený na ľavej strane osy. Ostatné dáta sú umiestené na pravej strane osy.

01.01.2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2005