ProjektyHelp


Dusík v krajině

Garant: Ing. Petr Novák


Základní informace   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Ústav 221
Datum zahájení projektu:
14. 11. 2012
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0