Projekty


Použití spektroskopických technik pro interakcí platinových komplexů a nanočástic s nukleovými kyselinami

Garant: prof. Ing. René Kizek, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav chemie a biochemie (AF)
Identifikace projektu:PGS15_2012
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:13. 11. 2012
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0