Projekty


Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod

Garant: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Specifický (Specifický výzkum)
Pracovisko:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 06. 2012
Dátum ukončenia projektu:29. 10. 2012
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5
Počet výsledkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Ing. Lukáš Plošek, Ph.D.Řešitel
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.Garant
Ing. Jakub Elbl, Ph.D.Řešitel
Ing. Antonín KintlŘešitel
Ing. Jitka Přichystalová, Ph.D.Řešitel