Projekty


Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod

Garant: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Specifický (Specifický výzkum)
Pracoviště:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 06. 2012
Datum ukončení projektu:29. 10. 2012
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:5
Počet výsledků na projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Ing. Lukáš Plošek, Ph.D.Řešitel
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.Garant
Ing. Jakub Elbl, Ph.D.Řešitel
Ing. Antonín KintlŘešitel
Ing. Jitka Přichystalová, Ph.D.Řešitel