Projekty


Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod

Garant: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Specifický (Specifický výzkum)
Pracoviště:Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 06. 2012
Datum ukončení projektu:29. 10. 2012
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5
Počet výsledků na projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Řešitel
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.Garant
Řešitel
Řešitel
Ing. Jitka Přichystalová, Ph.D.
Řešitel