Projekty


Inobio

Garant: Ing. Petr Novák


Základní informace
   
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost
Druh projektu:
Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:
Děkanát LDF (LDF)
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Ústav 491
Datum zahájení projektu:15. 10. 2012
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0