ProjektyHelp


Antropogenně podmíněné habitaty -- možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny

Garant: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0