Projekty


INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU

Garant: prof. Ing. Jiří Žižlavský, DrSc.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt zahrnuje problematiku intenzivního chovu dojeného skotu v těchto problémových usecích: - Management a plemenářské práce pro dojený skot - Zlepšení nutričních hodnot krmiv. Zpřesnění potřeb živin. Technika krmení. - Polymorfismus alel kódujíc ích mléčné bílkoviny. Kvalita mléka. - Technologie a technika chovu. Zkvalitnění chovného prostředí. - Analýza technických systému stájí a farem. Úspory energie. - Ekonomické faktory. Podmínky EU. - Zdraví stád dojeného skotu.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Identifikace projektu:
NAZV
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QD0176
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2000
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
2