Projekty


Historické využití dřeva - sběr dat

Garant: doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.


   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Historické využití dřeva - sběr dat".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
LDF D-DI-TZD [ukončené]
+420 545 134 045
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
ÚND LDF+420 545 134 547BA04N6032 (B6.32)

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ