ProjektyHelp


Rozšíření Ph.D. disertační práce o geny ESR, FSHB, PRLR a HFABP k identifikaci distančních rozdílů populací divokých a chovných prasat

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Studium polymorfismu genů ESR, FSHB, PRLR a HFABP u divokých i domestikovaných prasat.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
2FR185/2002
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2002
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0