Projekty


Rozšíření Ph.D. disertační práce o geny ESR, FSHB, PRLR a HFABP k identifikaci distančních rozdílů populací divokých a chovných prasat

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Studium polymorfismu genů ESR, FSHB, PRLR a HFABP u divokých i domestikovaných prasat.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:2FR185/2002
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2002
Datum ukončení projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0