ProjektyHelp


Indikátory vitality dřevin

Garant: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský


Základní informace
         
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je posílení kvality a excelence, zapojení do mezinárodních projektů a publikačních týmů, etablování členů cílové skupiny (CS), především mladých vědců a studentů, v mezinárodní vědě a jejich stabilizace. Komplexní hodnocení zdravotního stavu lesů spolu s posouzením vitality, resp. stresové zátěže jednotlivých stromů je nezbytné pro pochopení působení klimatických extrémů a environmentálních změn. Pro interpretaci indikátorů vitality s cílem navrhnout opatření v adaptačním managementu a eliminovat dopady parciálních stresorů je nezbytná existence týmu schopného analýzy a syntézy znalostí, opatření je třeba navrhovat s vazbou na excelentní evropská pracoviště.
Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF), Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF), Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF), Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
CZ.1.07/2.3.00/20.0265
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
EE2.3.20.0265
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 05. 2012
Datum ukončení projektu:
30. 04. 2015
Počet pracovníků projektu:
52
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:106