Projects


Indicators of trees vitality

Supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský


Basic information
   Workers   Results   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cílem projektu je posílení kvality a excelence, zapojení do mezinárodních projektů a publikačních týmů, etablování členů cílové skupiny (CS), především mladých vědců a studentů, v mezinárodní vědě a jejich stabilizace. Komplexní hodnocení zdravotního stavu lesů spolu s posouzením vitality, resp. stresové zátěže jednotlivých stromů je nezbytné pro pochopení působení klimatických extrémů a environmentálních změn. Pro interpretaci indikátorů vitality s cílem navrhnout opatření v adaptačním managementu a eliminovat dopady parciálních stresorů je nezbytná existence týmu schopného analýzy a syntézy znalostí, opatření je třeba navrhovat s vazbou na excelentní evropská pracoviště.
Kind of project:OP (Operační programy)
Department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT), Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT), Department of Wood Science and Technology (FFWT), Department of Forest Ecology (FFWT)
Project identification:
CZ.1.07/2.3.00/20.0265
Project identification by CPR or CRRP:
EE2.3.20.0265
Project status:
In progress
Project start date :
01. 05. 2012
Project close date:30. 04. 2015
Number of workers in the project:52
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
106