Projekty


Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv

Garant: Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D., DiS.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je zjistit možnosti využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv. Určit mez detekce koncentrací přídatných látek v ovocných šťávách NIR spektroskopií. Cílem bude rovněž vytvoření knihovny spekter jak s nefalšovanými, tak i s falšovanými ovocnými šťávami, dle které pak bude možné určit u neznámého vzorku je-li nefalšovaný popř. jaké množství dané látky je ve šťávě obsaženo.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D., DiS.řešitel