Projekty


Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv

Garant: Dr. Ing. Anna Němcová


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem projektu je zjistit možnosti využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv. Určit mez detekce koncentrací přídatných látek v ovocných šťávách NIR spektroskopií. Cílem bude rovněž vytvoření knihovny spekter jak s nefalšovanými, tak i s falšovanými ovocnými šťávami, dle které pak bude možné určit u neznámého vzorku je-li nefalšovaný popř. jaké množství dané látky je ve šťávě obsaženo.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0