Projekty


Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv

Garant: Dr. Ing. Anna Němcová


Základní informace         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je zjistit možnosti využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv. Určit mez detekce koncentrací přídatných látek v ovocných šťávách NIR spektroskopií. Cílem bude rovněž vytvoření knihovny spekter jak s nefalšovanými, tak i s falšovanými ovocnými šťávami, dle které pak bude možné určit u neznámého vzorku je-li nefalšovaný popř. jaké množství dané látky je ve šťávě obsaženo.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0