Projekty


Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávaní na ostrově Sokotra

Garant: Ing. Hana Habrová, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Rozvojovým záměrem je podpořit cílovou skupinu obyvatel ostrova Sokotra ve snaze o zvýšení své potravinové bezpečnosti a nutriční kvality stravy a pomocí edukačních aktivit v oblasti drobného zemědělství, zvýšit potravinovou a ekonomickou soběstačnost místní komunity. Budou podporováni obyvatelé mající zájem založit nebo rozšířit své maloplošné domácí zahrady a také školky produkující sazenice zemědělských plodin i endemických dřevin. Jako modelové objekty a příklad dobré praxe bude sloužit několik založených agrolesnických objektů a školních zahrad.
Druh projektu:Zahr. vzd. (Zahraniční vzdělávací projekty)
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 08. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
3