Projekty


Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní

Garant: prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Ve vybraných výsadbách s příliš silným růstem stromů byl ověřován účinek redukujícího řezu aplikovaného v různých termínech a v různé intenzitě růstu. Definovány byly podmínky pro přeroubování a výběr vhodných odrůd. Současně byl zjišťován výběr nejvhodnějších odrůd jabloní pro nové výsadby v ČR a jejich rajonizace. Hodnocena byl chemická probírka plodů ve starších výsadbách. Upřesněna byla hladina škodlivosti plevelů a eliminace některých obtížně hubitelných plevelů ve výsadbách. Výsledky jsou zaměřeny k intenzifikaci stávajících, převážně zanedbaných výsadeb jabloní a to v oblasti: optimalizace odrůdové skladby, regulace výskytu plevelů, řezu a regulace růstu stromů, výživy a hnojení a v oblasti regulace násady plodů a zlepšování jejich kvality.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Identifikace projektu:QD0166
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QD0166
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 05. 2000
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.spoluřešitel