Projekty


Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní

Garant: prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.


Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem projektu je získat zlepšené genotypy jabloní se stabilní odolností proti hlavním chorobám a zdokonalit metody jejich selekce. Trvalost odolnosti proti strupovitosti (Venturia inaequalis) bude docílena tím, že dva různé geny podmiňující tuto odolnost budou sloučeny do jednoho genotypu. Kromě toho bude kombinována rezistence proti strupovitosti s rezistencí proti padlí (Podosphaera leucotricha) a polygenní odolnost proti padlí s monogenní rezistenci proti této chorobě. Vedle tvorby rezistentního materiálu jabloní budou předmětem výzkumu nové metody selekce v raných vývojových fázích semenáčků, urychlování hybridizačního cyklu a uplatňování selekce na základě přítomnosti molekulárních markerů.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Identifikácia projektu:QD1049
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:QD1049
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.spoluřešitel