Projekty


Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní

Garant: prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci   Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je získat zlepšené genotypy jabloní se stabilní odolností proti hlavním chorobám a zdokonalit metody jejich selekce. Trvalost odolnosti proti strupovitosti (Venturia inaequalis) bude docílena tím, že dva různé geny podmiňující tuto odolnost budou sloučeny do jednoho genotypu. Kromě toho bude kombinována rezistence proti strupovitosti s rezistencí proti padlí (Podosphaera leucotricha) a polygenní odolnost proti padlí s monogenní rezistenci proti této chorobě. Vedle tvorby rezistentního materiálu jabloní budou předmětem výzkumu nové metody selekce v raných vývojových fázích semenáčků, urychlování hybridizačního cyklu a uplatňování selekce na základě přítomnosti molekulárních markerů.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Identifikace projektu:QD1049
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QD1049
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2001
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.
spoluřešitel