Projekty


Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů

Garant: prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.


Základní informace      Výsledky   Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rozšíření biodiverzity a zemědělské prvovýroby o produkci dalších zahradnických plodin ze skupiny méně známých a méně rozšířených ovocných druhů. Řešený projekt je zaměřen na množení dřínu, kanadských borůvek, zimolezu - kamčatských borůvek, rakytníku řešetlákového. Cílem pěstování je určení pěstitelské technologie, vypracování komplexní metodiky u méně rozšířených - studovaných ovocných druhů. Spotřebitelé budou obohaceni o nové druhy ovocných plodin, výsledky naleznou uplatnění i v oblasti tvorby krajiny.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Identifikace projektu:
QF3223
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QF3223
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2003
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1
Počet výsledků na projektu:
4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluřešitel