Projekty


Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů

Garant: prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zaměřen na rozšíření biodiverzity a zemědělské prvovýroby o produkci dalších zahradnických plodin ze skupiny méně známých a méně rozšířených ovocných druhů. Řešený projekt je zaměřen na množení dřínu, kanadských borůvek, zimolezu - kamčatských borůvek, rakytníku řešetlákového. Cílem pěstování je určení pěstitelské technologie, vypracování komplexní metodiky u méně rozšířených - studovaných ovocných druhů. Spotřebitelé budou obohaceni o nové druhy ovocných plodin, výsledky naleznou uplatnění i v oblasti tvorby krajiny.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Identifikace projektu:QF3223
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QF3223
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.spoluřešitel