Projekty


Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů

Garant: prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.


   
   
Výsledky
   
   


Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů".

Publikace
Druh publikace
Odpovědnost
Podrobnosti
Gene pool of less widely spread fruit tree species
Řezníček, Vojtěch -- Salaš, Petr
Gene pool of less widely spread fruit tree species. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. sv. 52, č. 4, s. 159--168. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Genetické zdroje Lonicera caerulea subsp. edulis Turcz ex Freyn - kamčatských borůvek
Řezníček, Vojtěch -- Bendová, Pavlína
Genetické zdroje Lonicera caerulea subsp. edulis Turcz ex Freyn - kamčatských borůvek. In BENEDIKOVÁ, D. Hodnotenie genetických zdrojov rastlín. 1. vyd. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, ÚAGŠ, 2005, s. 88--91. ISBN 80-88790-38-7.
článek ve sborníku
Stanovení vitaminu C, celkové kyselosti a tříslovin v netradičních druzích ovoce
Bartošová, Marie -- Jančářová, Irena -- Řezníček, Vojtěch
Stanovení vitaminu C, celkové kyselosti a tříslovin v netradičních druzích ovoce. In INGR, I. Sborník souhrnů sdělení XXXII. semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005, s. 26. ISBN 80-7157-839-8.
článek ve sborníku
The Main Biological and Commercial Properties of a Set of Varieties of Honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis turcz. ex freyn)
Řezníček, Vojtěch
The Main Biological and Commercial Properties of a Set of Varieties of Honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis turcz. ex freyn). In Use of Genetic Resources of Cultivated Plants. 2007, s. 71--77.
článek ve sborníku
prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.