Projekty


Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře

Garant: Dr. Ing. Anna Němcová


Základní informace
      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Identifikace projektu:
120/2004
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Dr. Ing. Anna Němcovámetodický řešitel