Projekty


Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře

Garant: Dr. Ing. Anna Němcová


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Identifikace projektu:120/2004
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Dr. Ing. Anna Němcovámetodický řešitel