Projects


Analýza vlivu distribuce hustoty kompozitního materiálu na bázi dřeva na jeho mechanické vlastnosti

Supervisor: Ing. Jan Tippner, Ph.D.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cílem projektu je popsat vztah distribuce hustoty materiálu v rámci lignocelulózového částicového kompozitu a vybraných fyzikálních a mechanických vlastností. Znalost tohoto vztahu umožní: a) hlubší porozumění chování těchto materiálů při mechanickém namáhání, b) optimalizaci jeho struktury vzhledek k namáhání a koncovému použití materiálů. Komplikovanost vztahu s mnoha vzájemně se ovlivňujícími parametry vyžaduje přístup využívající vícero technik, a to jak experimentálních, tak výpočetních. Experiment poskytne nezbytné informace a data o vlastnostech a chování materiálu, výpočtová část projektu umožní predikovat důsledky změn a provádět citlivostní studie vlivů jednotlivých faktorů na celkové chování materiálu. Hlavní devizou projektu je komplexní pohled na hodnocení vlastností kompozitů a jejich optimalizace. Dílčími cíli projektu jsou: a) denzitometrická analýza kompozitu na bázi dřeva; b) experimentální zjištění vlastností kompozitu; c) výstavba parametrického numerického modelu kompozitu umožňujícího prostorovou změnu vlastností; d) numerická simulace experimentálního zkoušení kompozitu; e) porovnání výsledků numerického modelu s experimenty (mechanické zkoušky a měření pomocí metody korelace digitálního obrazu); f) optimalizace kompozitu z hlediska daných módů namáhání.
Kind of project:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:Department of Wood Science and Technology (FFWT), Department of Wood Processing Technologies (FFWT), Department of Furniture, Design and Habitat (FFWT)
Project identification:39/2012
Project status:Defended
Project start date :01. 04. 2012
Project close date:31. 12. 2012
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:8
Number of results in the project:7

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Jan Tippner, Ph.D.Řešitel
Ing. David DěckýŘešitel
Ing. Hana KlímováŘešitel
Ing. Václav Sebera, Ph.D.Řešitel
Ing. Milan Šimek, Ph.D.Řešitel
Ing. Jan Šrajer, Ph.D.Řešitel
Ing. Eva Troppová, Ph.D.Řešitel
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.Řešitel