Projekty


Multimediální prezentace přednášek pro studenty zahradní architektury

Garant: doc. Mgr. Pavel Kostrhun


Základní informace
   
Pracovníci
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Studenti oboru Zahradní a krajinářská architektura získávají prvotní informace o historii zahradní architektury, vývoji výtvarného umění a o zákonistech prostorové kompozice v průběhu I. a II. ročníku. Přednášky těchto témat tak tvoří důležitý základ jejich vědomostí, na který budou navazovat nejen po následující roky studia, ale také po celo dobu jejich již samostatné praxe. Tři předměty, které pojednávají výše uvedenou prbolmatiku, jsou si velmi blízké nejen po stránce obsahové, ale také z hlediska dalších potřeb při výuce. Nejdůležitější a nezbytnou součástí přednášek pro předmět Základy prostorové kompozice, Teorie a vývoj zahradní architektury a Teorie a vývoj výtvarného umění je prezentace ucelených souborů obrazových materiálů, které názorně demonstrují jednotlivá díla, objekty, vývojové fáze, kompoziční principy. Zahrnout takové množství barevných obrázků do skript by bylo nesmírně nákladné, ale jejich následné prohlížení a konfrontace jsou pro studenty velmi důležité. Odborná literatura je dostupná pouze velmi omezeně (zejména k předmětu Základy prostorové kompozice), a proto by bylo nejvhodnějším řešením vytvoření multimediálních prezentací výběru z přednáškových materiálů či určených monotématických cyklů, které by byly vystaveny na univerzitních webových stránkách a takto zpřístupněny ke studijním účelům.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
3