Projekty


Využití molekulárně genetických metod při šlechtění populace bílých jelenů u LČR, s.p.

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace
      
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Realizace projektu má za cíl kontrolovat kvalitu populace bílé jelení zvěře v oboře Žleby při využití molekulárně genetických metod. Na základě mikrosatelitních analýz a s využitím stávajících metod selekce v chovu bude vytvořena funkční databáze (databanka) vybraných fenotypových a genotypových údajů o bílé jelení zvěři s možností tvorby genealogických linií, určení paternity a parentity ve stádu, umožněna cílená tvorba chovných skupin za účelem co největšího omezení příbuzenské plemenitby při zachování maximální možné reprodukce bíle zbarvených jedinců a to tak, aby uplatnění těchto metod bylo možné ve všech chovech bílé jelení zvěře.
Druh projektu:
GS LČR (Grantová služba Lesy ČR)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
OS 450301
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 08. 2004
Datum ukončení projektu:
15. 11. 2006
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:8


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Využití molekulárně genetických metod při šlechtění populace bílých jelenů u LČR, s.p. (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
01/06/01Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře - 01/06/01 Genofond současné populace lužního jelena
řešený
02/04/05
řešenýprof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutýzrušený
zrušený