Projekty


Využití molekulárně genetických metod při šlechtění populace bílých jelenů u LČR, s.p.

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Realizace projektu má za cíl kontrolovat kvalitu populace bílé jelení zvěře v oboře Žleby při využití molekulárně genetických metod. Na základě mikrosatelitních analýz a s využitím stávajících metod selekce v chovu bude vytvořena funkční databáze (databanka) vybraných fenotypových a genotypových údajů o bílé jelení zvěři s možností tvorby genealogických linií, určení paternity a parentity ve stádu, umožněna cílená tvorba chovných skupin za účelem co největšího omezení příbuzenské plemenitby při zachování maximální možné reprodukce bíle zbarvených jedinců a to tak, aby uplatnění těchto metod bylo možné ve všech chovech bílé jelení zvěře.
Druh projektu:GS LČR (Grantová služba Lesy ČR)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:OS 450301
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 08. 2004
Datum ukončení projektu:15. 11. 2006
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:8


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Využití molekulárně genetických metod při šlechtění populace bílých jelenů u LČR, s.p. (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
01/06/01Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře - 01/06/01 Genofond současné populace lužního jelenařešenýprof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
02/04/05Etapa 4. Rizika rozpadu smrkových porostů v oblasti pahorkatin a vysočin - 02/04/05 Genetická diverzita vybraných druhů zvěřeřešenýprof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený