Projekty


Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
TEPLOMILNÉ A MÉNĚ ZNÁMÉ OVOCE, RÉVA VINNÁ, VYTRVALÉ ZELENINY, VYBRANÉ DRUHY KVĚTIN A LÉČIVÝCH ROSTLIN
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF), Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF), Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF), Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Identifikace projektu:
6. Genetické zdroje 2199 St.
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 1994
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6
Počet výsledků na projektu:30

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
Řešitel
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Řešitel
Řešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Odpovědný řešitel za ZF
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Řešitel
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.
Řešitel


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený