Projekty


Vytvoření genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využití pro udržitelný rozvoj dopravy

Garant: Ing. Martin Ernst, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
TAČR (Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:TA02031259
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
TA02031259
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3
Počet výsledků na projektu:18

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel
Ing. Jarmila Korcovářešitel
hlavní řešitel