Projekty


Management vodních prvků v lužní krajině

Garant: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zaměřen na problematiku managementu vodních prvků lužní krajiny. Účelem práce je rozšíření odborných a vědeckých poznatků k účinné a hospodárné péči o vodní systémy v říčních nivách. Revitalizační opatření spočívají v přivedení a rozvedení vody do krajiny a posílení volných vodních ploch jako estetického prvku v krajině. Hlavním cílem práce je nalézt optimální způsoby managementu vodních prvků lužní krajiny pozměněné činností člověka a posoudit souvislosti mezi hladinou povrchových vod v revitalizačních kanálech a dynamikou hladiny podzemní vody.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav plánování krajiny (ZF)
Identifikace projektu:IGA 9/2012/591
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:2