Projekty


Výzkum hospodářských vlastností nových podnoží jádrovin

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:doplnit
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:QF4112
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QF4112
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.odpovědný řešitel za ZF