Projekty


Modernizace laboratorního cvičení "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek"

Garant: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je posílit vztahy mezi teoretickou částí výuky Fyziky a praktickými cvičeními ve smyslu aktivní práce studenta při měření fyzikálních vlastností (hustoty, teplotní závislosti hustoty, viskozity) pevných a kapalných látek. Je nutno inovovat úlohu "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek" moderními měřicími zařízeními a metodami, která z pedagogického hlediska podnítí rozvoj teoretických znalostí v konkrétních podmínkách fyzikální laboratoře. Převzatý projekt po doc. Severovi.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Identifikace projektu:
3186/2011/F1/a
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
zastupujicí garant
doc. Ing. Libor Severa, Ph.D.
původní garant