ProjektyHelp


Modernizace laboratorního cvičení "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek"

Garant: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
      


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Modernizace laboratorního cvičení "Stanovení hustoty kapalných a pevných látek"".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Telefon
Kancelář
A
ÚTAD AF, ext ICV
+420 545 132 128
BA01N1034 (A1.34)
A
AF D-ZS-TMZ [ukončeno]
+420 545 132 093
BA08N2020 (J2.20)

Legenda
Role:
A
administrativa
M
metodický řešitel
Ř
řešitel
H
pomocníkPpozorovatel