Projekty


Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny

Garant: prof. Ing. Jiří Damec, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2012
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4
Počet výsledkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.garant
Ing. Iva Novotnářešitel
Ing. Želmíra Novotnáspoluřešitel
Ing. Daniel Matějka, Ph.D.spoluřešitel