Projekty


Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny

Garant: prof. Ing. Jiří Damec, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 03. 2012
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
garant
řešitel
Ing. Želmíra Novotná
spoluřešitel
spoluřešitel