Projekty


Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny

Garant: prof. Ing. Jiří Damec, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2011
Datum ukončení projektu:31. 03. 2012
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.garant
Ing. Iva Hradilovářešitel
Ing. Želmíra Novotnáspoluřešitel
Ing. Daniel Matějka, Ph.D.spoluřešitel