Projekty


Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou -- CZ.1.07/2.4.00/17.0022

Garant: prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., dr. h. c.


Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Interní (Interní projekt MZLU v Brně financovaný rozpočtem)
Pracoviště:Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2012
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:0