Projekty


Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz

Garant: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Ústav technologie potravin (AF)
Identifikace projektu:QJ1230044
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QJ1230044
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 04. 2012
Datum ukončení projektu:31. 03. 2018
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:31