Projekty


Rozvoj metod a studia stresového metabolismu a genomiky v Číně a České republice

Garant: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je rozvoj spolupráce Zahradnické fakulty MENDELU s Institute of crop science v Číně, výměna know-how v oblasti stresorů, rozvoj metod detekce stresorů (stresové metabolity) a zvyšování rezistence plodin, výměna genových zdrojů rostlin, introdukce nových genových zdrojů pro šlechtitelský proces a komerční uplatnění, rozvoj GMO technologií, jakož i prohloubení spolupráce pro společnou přípravu návazných výzkumých projektů.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Identifikace projektu:LH12196
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:20. 01. 2012
Datum ukončení projektu:30. 03. 2015
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:3