Projekty


Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje

Garant: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Hlavní cíle projektu: (1) Nalézt optimální řešení rozvedení a dynamiky vody v lužní krajině zájmového území. (2) Posoudit různé varianty manipulace s vodou z hlediska péče o krajinu nivy řeky Dyje. (3) Podpora vodních ploch jako významného estetického a krajinotvorného prvku říční krajiny.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF)
Identifikace projektu:
12/2011/591
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
10. 02. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
7