Projekty


Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje

Garant: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavní cíle projektu: (1) Nalézt optimální řešení rozvedení a dynamiky vody v lužní krajině zájmového území. (2) Posoudit různé varianty manipulace s vodou z hlediska péče o krajinu nivy řeky Dyje. (3) Podpora vodních ploch jako významného estetického a krajinotvorného prvku říční krajiny.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav plánování krajiny (ZF)
Identifikace projektu:12/2011/591
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:10. 02. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:7