Projekty


Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje

Garant: Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavní cíle projektu: (1) Nalézt optimální řešení rozvedení a dynamiky vody v lužní krajině zájmového území. (2) Posoudit různé varianty manipulace s vodou z hlediska péče o krajinu nivy řeky Dyje. (3) Podpora vodních ploch jako významného estetického a krajinotvorného prvku říční krajiny.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav plánovania krajiny (ZF)
Identifikácia projektu:12/2011/591
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:10. 02. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:7