Projects


Příprava implementace protokolu IPv6 do infrastruktury počítačové sítě Mendelovy univerzity v Brně

Supervisor: Ing. Vladimír Fišer


Basic information
   
Workers   Results   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Příprava implementace protokolu IPv6 do infrastruktury počítačové sítě Mendelovy univerzity v Brně Cílem projektu je vytvoření podmínek pro úspěšnou implementaci protokolu IPv6 do sítě Mendelovy univerzity. Z údajů uvedených v bodu a) je patrné, že univerzitní infrastruktura je značně komplikovaná a že základním předpokladem pro úspěšnou implementaci bude kvalitně vyškolený implementační tým. Síťový architekt musí znát možnosti a požadavky IPv6, bezpečnostní architekt musí znát rizika spojená s IPv6, a s IPv6 musí být schopen pracovat i provozní personál. Jelikož se o univerzitní infrastrukturu stará v současné době 5 pracovníků na 3 pracovištích bez praktických zkušeností s IPv6, je třeba se v první řadě soustředit na vzdělávání budoucího implementačního týmu. V tomto projektu se soustředíme na odbornou přípravu implementačního týmu K zajištění přípravy týmu k implementaci IPv6 je třeba: 1) Vybudovat IPv6 laboratoř. 2) Zajistit odborné školení IPv6 pro jednoho pracovníka - školitele 3) Zvyšovat odpornou kvalifikaci budoucích členů implementačního týmu. Ad 1) Vybudováním laboratoře IPv6 se odstraní riziko ztráty konektivity uživatelů v důsledku nácviku konfigurace aktivních prvků na aktivních prvcích "produkční sítě". Požadovanou laboratoř lze snadno získat dovybavením současné počítačové laboratoře Q1.51 dvěma routery Cisco 2961. Pak bude možno v laboratoři prakticky ověřovat různé metody implementace IPv6 do sítě IPv4.
Kind of project:
FR CESNET (Fond rozvoje CESNETu)
Department:
Department of Information Technology (CUD)
Project status:Defended
Project start date :
03. 01. 2011
Project close date:
30. 12. 2011
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
1